Projekter

Udviklingsgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering igangsætter og gennemfører større og mindre forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder og andre interessenter. Med andre ord, vi skaber innovation gennem samarbejde mellem forskning, private og offentlige virksomheder.

Projektsamarbejder kan opstå på to måder. Sidder du med en konkret udfordring i din virksomhed, som ikke umiddelbart kan løses via kendte teknologier, så kan du henvende dig til os, og vi kan i samarbejde finde frem til videnspersoner, som kan medvirke til udviklingen af sådanne teknologier. Er der tale om et projekt, hvor Syddansk Universitet indgår, stiller vi os desuden til rådighed ved ansøgning om projektmidler. Alt efter typen af projekt og hvilke projektmidler, der er bevilliget, stilles der forskellige krav til parterne i projektet.

I andre tilfælde vil der være mulighed for at gå med i fordefinerede projekter. Det kan være projekter, som er opstået via behov i andre virksomheder, eller som er opstået på initiativ af Syddansk Universitet.

Hvis du sidder inde med en ide, som du mangler hjælp til at føre videre, så er du altid velkommen til at kontakte os for en snak.

Ved indgåelse af projekter i samarbejde med Syddansk Universitet, stiller vi os til rådighed for udarbejdelse af fællesansøgninger om projektmidler.