Planlægning af et møde

Møder i erfa-netværket IEO-Net afholdes på skift blandt deltagerne. Møderne planlægges af værtsvirksomheden, men SDU stiller sig gerne til rådighed med hjælp i forbindelse med planlægningen, ligesom vi udsender møde-indbydelser til netværkets deltagere. Neden for findes inspiration til, hvordan et møde kan foregå.

Indledende overvejelser:
- Tema for mødet
- Oplægsholder(e) - typisk værtsvirksomheden samt evt. en ekspert eller en rundvisning i virksomheden
- Varrighed - typisk ½ dag, formiddag eller eftermiddag

Plan for mødet:
- Velkomst ved værtsvirksomheden
- 1. indlæg - typisk værtsvirksomheden
- 2. indlæg eller rundvisning i virksomheden
- Debat blandt deltagerne ud fra dagens tema og indlæg

Ovenstående er ikke en fast skabelon, som skal følges, men derimod ment som inspiration og hjælp til værtsvirksomheden.

Vil du være værtsvirksomhed

Ønsker din virksomhed eller organisation at være vært ved et møde i IEO-Net, så send en mail til: ieonet@tek.sdu.dk