Opstarts workshop

Udviklingsgruppen for Intelligent omkostningseffektivisering holdt opstartsmøde på SDU d. 11. januar 2011. Dagen favnede bredt for at få alle interesserede med, herefter vil udviklingsgruppens workshops blive mere specifikke. Dagens workshop viste, at opvarmning, tørring, måleteknikker og udstyr er blandt de mest interessante emner for de deltagende virksomheder.


Dagen blev indledt med indlæg omkring:

- Præsentation af VE-Net
- Præsentation af udviklingensgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering
- Udnyttelse af spildvarme til proces vha. nye højtemperaturvarmepumper
- Metrologi, måleteknik og sporbarhed
- Måling af vandindhold
- Overvågning af varmevekslereffektivitet
- Hvordan kan priselastisk styring bruges i industrien

Indlæggene var ment som inspiration til deltagerne frem mod eftermiddagens gruppediskussioner. Gennem gruppediskusionerne var målet at komme frem til de områder, som som var vigtigst for deltagerne. I nedenstående referat, kan du læse mere om de projektideer deltagerne kom frem til.

Referat fra workshop

Som udløber af diskussioner på workshoppen d. 11. januar er der planlagt to workshops i april inden for temaerne:

- Reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning
- Synlig Energieffektivisering - workshop om adfærdsbaseret energieffetivisering