Intelligent energi omkostningseffektivisering

Der er god grund til at spare på energien, ikke kun når det kommer til det miljømæssige aspekt. Virksomheder vil også i løbet af relativ kort tid kunne se effekten på bundlinjen ved at investere i energibesparende løsninger.

Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet er tovholder for Udviklingsgruppen Intelligent Energi Omkostningseffektivisering (IEO) under VE-net. Gruppen har til formål at skabe et fundament for energibesparelser i produktioner, kontorbygninger, boligselskaber og offentlige institutioner. Dette vil ske gennem udvikling af nye teknologier, som enten direkte begrænser energiforbruget, gør det muligt at tilpasse forbruget efter energipriserne, handle på spotmarkedet eller som er med til at synliggøre forbruget og dermed føre til et mindsket forbrug.

Visionen for udviklingsgruppen er at skabe intelligente systemløsninger, der reducerer energiomkostningerne ved at effektivisere måden, hvorpå energien anvendes i forbrugsleddet – dvs. produktionssystemet og optimere energiforbruget i forhold til den gennerelle forsyningssitutation.

Præsentation af Udviklingsgruppen for Intelligent Energi Omkostningseffektivisering