IEO-Net

- Erfa-netværk for Intelligent energi omkostningseffektivisering

Står du i en situation, hvor du mangler viden eller inspiration til at komme videre i arbejdet med at energieffektivisere? Så har du nu muligheden for at mødes med andre virksomheder, leverandører, rådgivere og forskere inden for området.

Herigennem kan du få ny viden og inspiration til at komme videre i arbejdet med at effektivisere dit energiforbrug - med både økonomiske og miljømæssige fordele til følge.

IEO-Net

Netværket vil bestå af en gruppe, som mødes på skift hos hinanden. Hvert møde kan indledes med et oplæg om en given problemstilling, man ønsker de andres input til, eller om en økonomisk eller miljømæssig optimering man selv har været igennem i sin virksomhed. Men der er også mulighed for at invitere gæster ude fra og få indsigt i den nyeste viden på området. Du kan læse mere om mødernes struktur her.

Det skal dog pointeres, at rådgivere og leverandører, som deltager i dette forum, ikke tager kontakt til de virksomheder som deltager, men at man lader virksomhederne kontakte sig, på baggrund af de kvaliteter, som man viser i dette forum.

Projektsamarbejder

Der vil også blive mulighed for at gå med i projektsamarbejder, der har til formål at udvikle helt nye processer og metoder. Hvilke konkrete projekter, der kan blive tale om, vil afhænge af deltagernes ønsker og behov.