Erhvervs PhD

- giver viden og vækst

 

Et Erhvervs PhD projekt er et treårigt, erhvervsrettet forskningsprojekt, hvor den PhD studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig tilknyttes et universitet. Virksomheden modtager et tilskud til lønnen på kr. 14.500 om måneden.

Erhvervs PhD ordningen er en mulighed for at give din virksomhed et tilskud af den nyeste viden. Du får en medarbejder i virksomheden, som i tre år forsker i et område, der er højaktuelt for virksomhedens fremtidige udvikling.

 


For at modtage støtte til et Erhvervs PhD projekt skal din virksomhed:

  • være en privat virksomhed med en afdeling i Danmark
  • være i stand til økonomisk at understøtte et Erhvervs PhD projekt gennem alle tre år
  • tilknytte en virksomhedsvejleder, som kan vejlede Erhvervs PhD kandidaten i projektets erhvervsfaglige aspekter. Vejlederen skal have gennemført en uddannelse på niveau med en dansk, mellemlang videregående uddannelse eller der over
  • rumme et erhvervsfagligt miljø på minimum tre personer, der kan understøtte Erhvervs PhD projektet
  • tilknytte en kandidat med en uddannelse på kandidatniveau med et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 og 10 i specialet efter 7-trinsskalaen

Fakta om Erhvervs PhD ordningen:

  • Halvdelen af alle Erhvervs PhD projekter gennemføres i små og mellemstore virksomheder
  • 98% af de virksomheder, der har brugt Erhvervs PhD ordningen, er så tilfredse, at de vil bruge den igen
  • I mange tilfælde fører Erhvervs PhD projekterne til nye patenter, nye produkter, indsigter eller måder at gøre tingene på. Kort sagt er Erhvervs PhD initiativet med til at skabe innovation i de danske virksomheder

Yderligere information:

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Du kan også læse mere her: www.erhvervsphd.dk