Dalum Papirfabrik A/S

IEO-Nets første virksomhedsbesøg gik til Danmarks største papirfabrik Dalum Papir A/S i Odense. Her fortalte Energichef Morten Brunse om baggrunden for, at de i dag er verdens mest energieffektive papirfabrik.

Arbejdet med energioptimering tog sin begyndelse i 2006, og Morten Brunse er overbevist om, at de ikke ville være her i dag, hvis ikke det var for den massive satsning på energioptimering.

En af de største forandringer fabrikken har været igennem er omlægningen fra gas til træflis. Dette har flere fordele, for det første er det billigere og for det andet er det CO2 neutralt, hvilket gør at de kan sælge deres CO2 kvoter. Sammen med, at de nu sælger dampen til Odense Fjernvarme i stedet for at sende det op i luften, så har det givet en væsentlig besparelse.

Som en yderligere gevinst har tiltagene givet Dalum Papir A/S en grøn profil, som der er stor efterspørgsel efter specielt i Nordeuropa, men som også er stødt stigende på de oversøiske markeder.

Næste projekt for fabrikken bliver at se på el-forbruget, som i dag er på 85.000 MWh, hvilket svarer til el-forbruget for hele Svendborg by. Hertil kommer en række mindre projekter.

Efter Mortens oplæg fik vi lov at komme en tur rundt på fabrikken, hvor vi bl.a. kunne se det enorme bjerg af træflis, som bliver leveret af 22 lastbiler med hænger om dagen.

Efter oplæg og rundvisning var det tid til en snak blandt deltagerne, og her var snakkelysten stor. Bl.a. gik snakken omkring medarbejderinvolvering og adfærdsændringer, og der var bred enighed om, at en synliggørelse af hvor energien bliver brugt, er af grundlæggende vigtighed i den sammenhæng.